Barn og ungdom

 

Trosopplæringstiltak


 

I Gjesdal sokn er det mykje trusopplæring som skjer; både i kyrkje, bedehus og i heimen.

Kyrkja inviterar til ulike trusopplæringstiltak som varer i relativt begrensa tidsperiode, gjerne nokre timer eller et døgn til dømes. Dei er retta mot dei ulike alderstrinna, og det vart sendt ut invitasjoner til alle døpte i soknet. Dei som ikkje er døpt, men likevel har lyst til å vera med, er sjølvsagt også velkomne. 

I Gjesdal sokn seier me at me er 3 kyrkjer men ei kyrkjelyd. Det vil seie at alle i soknet vil bli invitert til den kyrkja der tiltaket er, til dømes "Hausttakkefest" i Gjesdal, "LysVaken" i Oltedal og "Utdeling av 6-årsbok" i Dirdal.

 

Konfirmantane som konfirmerer seg i Gjesdal kyrkje følgjer opplegg i Ålgård kirke saman med Ålgård og Figgjo. Informasjon og påmelding for konfirmasjon i Gjesdal kyrkje finner du på Ålgård menighet sin nettside. Informasjon og påmelding for konfirmasjon i Oltedal og Dirdal finn du nedanfor.

 

 

Kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid


Sjølv om kyrkja inviterar til trusopplæringstiltak til dei ulike alderstrinna, er det viktig med kontinuerlig barne- og ungdomsarbeid. Slik kan barn og unge få enda bedre kjennskap til trua, og få ei tilhørighetsfølelse til kyrkja.