Gje ei gåve

Vil du vera med og bidra til at born, unge og vaksne i Gjesdal sokn kjenner Jesus og opplever tilhørighet, fellesskap og eigenverdi? Gje ei gåve til truopplæringa! 

Fast givertjeneste

Øke beløp: Som fast giver er det lett å justere beløpet. Send en e-post til assisterende kirkeverge Bente.Emberland.Johnsen@gjesdal.kommune.no . Hun følger opp giveravtaler via Solidus. 

Bli ny giver? Du kan opprette avtale med BANK-ID: "Opprett avtale" (Og husk at du får 23 % i skattefradrag per person inntil kr. 50 000 per år)

 

Du kan også gje eit enkeltbeløp til Gjesdal sokn ved bruk av:

Kollekt:

Dirdal kyrkje: 134 528

Oltedal kyrkje: 134 594

Gjesdal kyrkje: 135 408

 

Du kan også gje ei gåve til trusopplæringa i Gjesdal sokn:

125 490