Vårt sokn


Visjonen til Gjesdal sokn er "Følg meg!" 

Me vil følgja Jesus ved å:
- Vera eit ope og gjestfritt fellesskap, ein stad å høyre til.
- Forkynna ei tydeleg og trygg tru på Jesus til barn, unge og vaksne – gjennom trusopplæring, gudstenester og misjon.
- vera eit tenande fellesskap som bryr seg om andre.