Plan for trusopplæringa


Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja har som føremål å medverke til ei systematisk og samanhangande trusopplæring som:

• vekkjer og styrkjer kristen tru

• gir kjennskap til den treeinige Gud

• medverkar til kristen livstolking og livsmeistring

• utfordrar til engasjement og deltaking i kyrkje og samfunnsliv for alle døypte i alderen 0–18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Her kan du lese mer om plan for trosopplæring

Tilbake