Menighetsbladet 3/2020


Utsatt

På grunn av coronasituasjonen velger vi å utsette det kommende nummeret av menighetsbladet. Vi håper på et noe utvidet blad som skal være klart til ombæring 16.september.

Tilbake