Søndagens tekst 26.04


Den gode gjeter

3.SØNDAG ETTER PÅSKE (26.april)  

 

JESUS, DEN GODE GJETEREN (JOH. 10, 11 -16)

Av Gaute Øgreid Rasmussen, vikariende sokneprest i Ålgård

 

 

Gjesdal kommune har hatt og har  mange  sauer og mange sauebønder. Sauebøndene har hatt det travelt nå på våren i lemme-tiden. Innover i Gjesdalbygda  kan vi se de flott små lammene springe og "danse" på markene nå om våren.

Når snøen har smeltet oppe i heiene er det mange bønder som sender sauene sine til heis. Og der oppå heia vokser lammene  seg store gjennom sommeren. Når høsten kommer blir sauene samlet sammen. Da er det mange gjetere som sømfarer heiene og leter etter sauer og lam.

 

På Jesu tid var forholdene for gjetere noe annerledes. Om morgenen gikk gjeteren til sauefjøset. Han ropte på sauene og han fulgte dem ut av landsbyen og ut på beitemarkene. Gjeteren gikk foran sauene. Han snakket med dem, sang for dem eller spilte på fløyte og sauene fulgte etter ham. Han var sammen med sauene hele dagen. I Israel er det varmt og nedbørsfattig og ofte blir graset tørt og vissent. En gjeter visste hvor det var godt grønt gras og så førte han sauene dit. Og når sauene ble tørste i den brennende heten, visste gjeteren hvor det var vannhull og så førte han sauene dit. Sauene stolte på gjeteren sin og gjeteren gjorde hva han kunne for sauene sine. Hvis ulver nærmet seg og ville angripe for å ta et lam, var gjeteren klar til å jage ulvene og berge lammene.

Jesus kaller seg "Den gode gjeteren" Han taler som i en lignelse, og vi mennesker er sauene han passer på. Han vil oss vel. Han vil vi skal være trygge hos ham. Han vil føre oss dit det er godt å være. Til de grønne engene og de gode vannhullene. Han bryr seg om oss.

 

"Den gode gjeteren gir livet sitt  for sauene" sier Jesus. Her beveger han seg ut av det vanlige bildet av en god hyrde. Vel skulle en hyrde gjøre hva han kunne for sauene han hadde ansvar for, men et menneskeliv var tross alt mer verd enn sauens liv.

Det ville være naturlig at sauegjeteren flyktet hvis røverne var mange eller ulvene kom i store flokker.

Men  med gjeteren Jesus, er det annerledes,- for han vokter ikke andres sauer. Det er han som eier sauene, Derfor tar han kampen opp mot ulven. Og nå  etter Påske er det ingen tvil om hva denne lignelsen betyr: For Jesus gikk like inn i ulvens gap og tok opp kampen. Han kjempet på Golgata. Kjempet så veldig at det kostet ham livet,- for å berge sauene sine fra ulven.  Så høyt er vi elsket av gjeteren Jesus! 

 

Som etterfølger kan jeg stønne og protestere når gjeteren sier at vi må over en fjell-ås. "Jeg orker ikke mer i denne varmen,- er et ikke bra nok her

da ?"  Han vet om de grønne markene på andre siden av fjellet, derfor motiverer han meg til å dra videre,- det er jo til mitt eget beste. Men jeg ser det ikke nå. Men når jeg kommer frem, skjønner jeg det. Og da er jeg ham evig takknemlig for at han hjalp meg videre.

 

Egentlig er hele livet vårt en vandring. Vi kaller det ofte en vandring fra vogge til grav.     

Ser vi hyrden som går foran? Han vil lede meg, gi meg næring, vann, vokte meg.

Det er mange farer som lurer på livsveien. Gjeteren kjenner farene og han vet også om mine svakheter.

Å hvor godt det er i sykdom å få rope til ham.

Å hvor godt der er å kalle på ham i fare

Å hvor trygt der er at han er ved min side

Å hvor glad jeg er for at han kjenner meg,- til det innerste i min person

Å hvor trygg jeg er når han tar meg i hånden og leier meg videre på livsveien også da jeg selv ikke orket mer.

Å hvor godt det er å kunne si til ham: " Herre, nå makter jeg ikke å holde fast i  hånden  din lenger. Livet er så tøft." Da smiler han til meg og sier: "Ikke vær engstelig, barnet mitt, nå holder jeg din hånd.

 

Det er godt å få følge hyrden Jesus gjennom livet både i gode og vonde dager slik kong David synger: (i salme 23):

"Herren er min hyrde,

Han lar meg ligge i grønne enger

han fører meg til vann der jeg finner hvile.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,

Frykter jeg ikke for noe vondt.

For du er med meg,"

 

Ein dag må vi alle inn i dødsskyggens dal.

Også da er det trygt å være i Den gode gjeters følge.

For han har makt til å føre sin flokk gjennom døden og trygt over i det fullkomne Guds rike.

Å for en trygghet det er å være i en slik sterk og god gjeters følge.

 

Bønn:

 

Takk, gode gjeter,  at jeg får være i ditt følge. Led meg gjennom livet - og la meg aldri mista deg av syne.

 

 

Tilbake