Tiltak for smittebegrensning


Gjesdal kommune har 12.mars skjerpet retningslinjene i forbindelse med koronaepidemien. Og på bakgrunn av dette og egen vurdering har vi fra Gjesdal kirkelige fellesråd besluttet følgende:

Gudstjenestene i Gjesdal og Ålgård sokn avlyses for de kommende tre søndagene, dvs 15., 22. og 29.mars.

Videre avlyses alle arrangement i kirkene i Dirdal, Oltedal og Ålgård i samme tidsrom, fra og med i morgen fredag 13.mars.

Kafe Stoppen i Ålgård kirke holdes foreløpig åpent, men da kun som en matutdelingsstasjon.

 

Dette berører, i tillegg til søndagens gudstjenester, faste aktiviteter som konfirmantundervisning,  ungdomsaktivitetene Fin Fredag, Large og Surrender, stasjonsklubbene, Global kafe osv. Hovedansvarlige for de enkelte aktivitetene skal nå ha blitt varslet.

Det er beklagelig, men vi ser at dette er en måte vi som kirke kan være med å forhindre i hvert fall noe virusspredning i disse tider.

Dåp, vielse og begravelse vil fortsatt gjennomføres, men disse vil bli kontaktet direkte for nærmere avtale, men som hovedregel er det da åpent kun for nærmeste familie.

Gjesdal kirkekontor holdes åpent i vanlig kontortid, tirsdag-torsdag kl 10-14. Ut over dette, så er ansatte oppfordret til å bruke hjemmekontor inntil videre. 

Ellers henvises det menighetenes hjemmesider.

 

Tilbake