I all enkelhet


Ikke alle ønsker seg en stor vielse med mange gjester og masse planlegging. Kanskje er det både egne ønsker og økonomi som setter grenser?

Vi kan tilby

•Enkel ekteskapsinngåelse på kontoret eller i kirka med brudepar og forlovere.

•Enkel ekteskapsinngåelse i Brekko friluftskapell (ute eller inne)

Noen velger den enkle varianten først samtidig som de planlegger en større bryllupsfest om 1-2 år. Det kan ivareta ønske om å gifte seg før en flytter sammen, og det kan sikre felles barn dersom en allerede er samboer.Det er fortsatt mulig med "full pakke" i kirka, bare at vi snur litt på spørsmålene dere får til hverandre ved alteret slik at det bekrefter ekteskapsinngåelsen som allerede har funnet sted.

Tilbake