Konfirmasjon


For spørsmål ang. konfirmasjon i Dirdal eller Oltedal, ta kontakt med kirkekontoret: kirken@gjesdal.kommune.no, tlf 51614940

Tilbake